Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Ενημερωτικό Υλικό


Ενημερωτικό τρίπτυχο για τη μετάβαση τελειόφοιτων Ειδικών Μονάδων ή Ειδικών Σχολείων από το Σχολείο στην Απασχόληση


Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, θεσμοθέτησαν από το 2017 συνεργασία, που αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους/τις τελειόφοιτους/τες μαθητές/μαθήτριες, οι οποίοι/ες φοιτούν σε Ειδικά Σχολεία ή Ειδικές Μονάδες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, ώστε να ενταχθούν στην ανοικτή αγορά εργασίας, με την αξιοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης με στήριξη που επιχορηγεί το ΤΚΕΑΑ σε παγκύπρια βάση.

Οι τελειόφοιτοι παραπέμπονται από τον αρμόδιο Εκπαιδευτικό Λειτουργό του Ειδικού Σχολείου ή Ειδικής Μονάδας, μετά από συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων του παιδιού, στο ΤΚΕΑΑ για αξιολόγηση της ικανότητας τους για εργασία, με σκοπό την περαιτέρω ένταξη τους σε προγράμματα απασχόλησης με στήριξη.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έντυπο.

Σχετικά Αρχεία:

Τριπτυχο Μεταβασης στην Απασχοληση.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1235,18Kb)

Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus