ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τελευταία Νέα


19/04/2024 - Ανακοίνωση αναφορικά με Επιδοτήσεις Τεχνικών Μέσων σε πολίτες ηλικίας πέραν των 85 ετών

19/04/2024 - Υπενθύμιση διαδικασίας του Σχεδίου Αγοράς Τεχνικών Μέσων, Οργάνων και άλλων βοηθημάτων

04/04/2024 - Ωράρια Εξυπηρέτησης Κοινού και Τηλέφωνα Επικοινωνίας για τα Σχέδια διαχείρισης Τεχνικών Μέσων και Τροχοκαθισμάτων μέσω δανεισμού

04/04/2024 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΚΕΑΑ 04/2024: Διαγωνισμός με Συνοπτικές Διαδικασίες για την παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας/ Κλητήρα στο Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας Λεμεσού

28/03/2024 - Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για την παροχή Χορηγίας σε Οργανώσεις των Ατόμων με Αναπηρίες

22/03/2024 - Δημόσια Διαβούλευση Αναθεωρημένης Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2024-2028

21/03/2024 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΚΕΑΑ 07/2024: Διαγωνισμός με Συνοπτικές Διαδικασίες για την παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών προς το Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας Λεμεσού.

13/03/2024 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΚΕΑΑ 06/2024: Διαγωνισμός με συνοπτικές διαδικασίες για την Παροχή Υπηρεσιών Ιατρών Ωτορινολαρυγγολόγων για Αξιολόγηση της Αναπηρίας, στα Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας στα πλαίσια του Έργου «Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης Αναπηρίας»

07/03/2024 - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΚΕΑΑ 05/2024: Διαγωνισμός για την λειτουργία ενός (1) προγράμματος παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στην ανεξάρτητη διαβίωση για την εξυπηρέτηση ενός (1) ατόμου με νοητική και σοβαρή ψυχική αναπηρία και σοβαρές συνοδές διαταραχές συμπεριφοράς στην επαρχία Λάρνακας

04/03/2024 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024Αρχείο
_______________________________________________
© 2012 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες