ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ενημερωτικό Υλικό


Ενημερωτικό τρίπτυχο για τη μετάβαση τελειόφοιτων Ειδικών Μονάδων ή Ειδικών Σχολείων από το Σχολείο στην Απασχόληση

Έντυπο Γενικής Ενημέρωσης- Εφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας

Οδηγός του Πολίτη

Οδηγός Αξιολογητικού Μηχανισμού

Ενημερωτικός Οδηγός για τα Σχέδια Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης

Ενημερωτικό Φυλλάδιο για το Νόμο της "Ποσόστωσης"

Ενημερωτικός Οδηγός για Σχέδια Κοινωνικών Παροχών

Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τη Σύμβαση του ΟΗΕ

Αφίσα Έργου "Εφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας"

Ενημερωτικό Δελτίο Έργου "Εφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας"- Μάρτιος 2014


_______________________________________________
© 2012 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες