ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Καλωσορίσατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ).

Στις σελίδες μας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, για την αποστολή και τις δραστηριότητες του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, τα Σχέδια Κοινωνικών Παροχών, καθώς και σχετικά έντυπα αιτήσεων, τη νομοθεσία που διέπει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, το προσωπικό και άλλα στοιχεία.

Στα πλαίσια της διαφάνειας και της συμμόρφωσης του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες με τον περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμο του 2017 (N.184(I)/2017)), έχει υποβληθεί προς την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και έχει εγκριθεί το Σχέδιο Δημοσίευσης του Τμήματος. Το Σχέδιο Δημοσίευσης που επισυνάπτεται πιο κάτω, περιέχει τις κατηγορίες πληροφοριών τις οποίες το Τμήμα μας δημοσιεύει, μέσω της ιστοσελίδας. Ο χάρτης πλοήγησης θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τις σελίδες που σας ενδιαφέρει να επισκεφθείτε. Για οποιαδήποτε σχόλια ή εισηγήσεις για βελτίωση της Ιστοσελίδας μας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dsid.dmsw.gov.cy.


Εθνική Στρατηγική για τον Αυτισμό (πατήστε εδώ)


Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2012 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες