ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τελευταία Νέα


Τροποποιητικό Έγγραφο (Addendum) Αρ. 1 - Διαγωνισμός ΤΚΕΑΑ 08/2023


Αναφορικά με τον Διαγωνισμό ΤΚΕΑΑ 08/2023  πληροφορείστε για τις τροποποιήσεις επί των Εγγράφων Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 08/2023 που εκδίδονται με το παρόν Τροποποιητικό Έγγραφο (Addendum) Αρ. 1.


Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2012 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες