ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τελευταία Νέα


Ανακοίνωση για Πιστοποίηση Γνησίου Υπογραφής και νέας σφραγίδας Πιστοποιούντων Υπαλλήλων

Οδηγίες για Πιστοποίηση Γνησίου Υπογραφής και νέας σφραγίδας Πιστοποιούντων Υπαλλήλων


Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό ΥΠΕΣ Γ.Ε.32 και ημερομηνίας 08/08/2023 που τέθηκε σε εφαρμογή από 1/10/2023 σημειώνονται οι πιο κάτω αλλαγές στην συμπλήρωση των εντύπων πληρωμής για το Σχέδιο Αναπηρικού Αυτοκινήτου:

- Στο παράρτημα 2 το γνήσιο της υπογραφής πιστοποιείται μόνο από Πιστοποιών Υπάλληλο με την νέα σφραγίδα όπως στο δείγμα που επισυνάπτεται.

- Το πιστό αντίγραφό τιμολογίου δεν θα μπορεί να πιστοποιείται από Πιστοποιών Υπάλληλο και έχει προστεθεί σχετική διευκρίνηση στις οδηγίες για τα πιστοποιητικά πληρωμής. Ως πιστό αντίγραφο τιμολογίου θα γίνεται δεκτό μόνο αντίγραφό με σφραγίδα και υπογραφή του εκδότη.Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2012 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες