ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τελευταία Νέα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, ανακοινώνει ότι, για σκοπούς διευκόλυνσης των κατόχων μη μόνιμου Δελτίου Στάθμευσης Ατόμων με Αναπηρίες, έχει προβεί σε τροποποίηση της διαδικασίας επανέκδοσης, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επανέκδοσης του Δελτίου πριν από την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου.

Εξακολουθεί να απαιτείται αίτηση για επανέκδοση Δελτίου Στάθμευσης, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για επιβεβαίωση ότι οι αιτητές πληρούν τα κριτήρια του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου (Άρθρο 7Α και Παράρτημα του Νόμου) για την κατοχή και χρήση του Δελτίου.

Διευθετείται ταυτόχρονη παράδοση του προηγούμενου Δελτίου και παραλαβή του νέου ώστε ο κάτοχος του να το έχει διαθέσιμο στο αυτοκίνητο με το οποίο διακινείται, ανελλιπώς.

Έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.dmsw.gov.cy/dsid στα γραφεία του Τμήματος σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα, καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Για πληροφορίες, στο τηλεφωνικό κέντρο του Τμήματος 22 815 015 ή στα γραφεία του Τμήματος στη Λευκωσία 22 815 082, Λεμεσό 25 729 131 και Λάρνακα 24 205 975.

Ο Οδηγός για το Δελτίο Στάθμευσης Ατόμων με Αναπηρίες, με αναλυτικές επεξηγήσεις για τους δικαιούχους, τη διαδικασία έκδοσης του Δελτίου, τη χρήση του και άλλες πληροφορίες, δημοσιεύεται επίσης στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.
_______________________________________________
© 2012 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες