ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τελευταία Νέα


Διαγωνισμός ΤΚΕΑΑ 08/2023


Διαγωνισμός ΤΚΕΑΑ 08/2023: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ»
               
Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, διενεργεί Διαγωνισμό για την λειτουργία 5 προγραμμάτων υποστήριξης στην ανεξάρτητη διαβίωση στα πλαίσια του Έργου «Δημιουργία Υποστηρικτικού Δικτύου Υπηρεσιών και Δομών Ανεξάρτητης Διαβίωσης για Άτομα με Αναπηρίες» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 08/2023).
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού σε ηλεκτρονική μορφή από την παρούσα ιστοσελίδα (επισυνάπτονται πιο κάτω) είτε από την ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  Έως Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:00.


Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2012 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες