ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τελευταία Νέα


Νέο Σχέδιο για την Παροχή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας στην Κύπρο


1. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει σήμερα 8.11.2017, ότι θέτει σε εφαρμογή, μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, ένα νέο Σχέδιο για την εξυπηρέτηση των πολιτών με αναπηρίες, το Σχέδιο για την Παροχή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας στην Κύπρο.

2. Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας, αποτελεί Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που χρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ισχύει στην Κύπρο και σε ακόμα επτά χώρες, με προοπτική να επεκταθεί και σε άλλες χώρες μελλοντικά.

3. Σκοπός του νέου Σχεδίου είναι η ενθάρρυνση, βελτίωση και διευκόλυνση της κινητικότητας των ατόμων με αναπηρίες καθώς και η ενίσχυση της συμμετοχής τους στον κοινωνικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό τομέα της ζωής, μέσω της έκδοσης και παροχής της «Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας», η οποία θα επιτρέπει την πρόσβαση των κατόχων της σε πλεονεκτήματα και οφέλη, στα Κράτη Μέλη που συμμετέχουν στο σχετικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Στο παρόν στάδιο στο Πρόγραμμα συμμετέχουν οι εξής οκτώ χώρες: Κύπρος, Βέλγιο, Εσθονία, Φιλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Σλοβενία και Ρουμανία.

4. Τα πλεονεκτήματα και οφέλη για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας καθορίζονται σε Κατάλογο που είναι αναρτημένος στη νέα, ειδική για την Κάρτα, Ιστοσελίδα που τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα. Ο Κατάλογος θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα ωφελήματα. Στο παρόν πρώτο στάδιο, περιλαμβάνει ωφελήματα στους τομείς του τουρισμού, μεταφορών και πολιτισμού, όπως έκπτωση κατά 50% στα κόμιστρα των δημόσιων λεωφορείων, δωρεάν είσοδο σε όλα τα μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους του Τμήματος Αρχαιοτήτων καθώς και σε πολλά ιδιωτικά ή κοινοτικά μουσεία, θέατρα και φεστιβάλ, δωρεάν χρήση αριθμού ομπρελών και κρεβατιών σε οργανωμένες δημοτικές και κοινοτικές παραλίες, δωρεάν είσοδο σε εθνικά πρωταθλήματα και διεθνείς αγώνες του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, έκπτωση 25% στις τιμές των εκδρομών περιήγησης του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων κ.α.. Επίσης, ο κάτοχος της Κάρτας, όταν ταξιδεύει σε κάθε μια από τις άλλες επτά χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα μπορεί να απολαμβάνει τα ωφελήματα που προσφέρει η συγκεκριμένη χώρα, αφού η Κάρτα θα αναγνωρίζεται με την επίδειξη της.

5. Δικαιούχοι του Σχεδίου στην Κύπρο είναι άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές διαταραχές, οι οποίες, κατά την αλληλοεπίδραση τους με διάφορα εμπόδια, δυνατό να εμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους και που η αναπηρία τους θα πιστοποιείται ως μέτρια, σοβαρή ή ολική. Όταν το άτομο με αναπηρία είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από άλλο άτομο, τότε πρόσβαση στα ωφελήματα θα έχει και ο συνοδός του και η Κάρτα θα φέρει την σήμανση «Α» (Assistant).

6. Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες δέχεται από σήμερα αιτήσεις του κοινού σε ειδικό έντυπο από την Ιστοσελίδα του Τμήματος, από τα Κεντρικά Γραφεία στα Λατσιά ή το Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας στη Λεμεσό, καθώς και από όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Η έκδοση της Κάρτας. στους δικαιούχους θα γίνεται δωρεάν. Για όσους πολίτες με αναπηρίες είναι ήδη λήπτες αναπηρικών επιδομάτων του Τμήματος ή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, δεν θα χρειαστεί επαναξιολόγηση αναπηρίας, αλλά θα χρειαστεί αίτηση.

7. Στη νέα ειδική Ιστοσελίδα www.eudisabilitycard.gov.cy κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορηθεί τον τρόπο χρήσης της κάρτας και απόλαυσης των ωφελημάτων της στην Κύπρο και στο εξωτερικό.


Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2012 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες