ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τελευταία Νέα


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΚΕΑΑ 05/2024: Διαγωνισμός για την λειτουργία ενός (1) προγράμματος παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στην ανεξάρτητη διαβίωση για την εξυπηρέτηση ενός (1) ατόμου με νοητική και σοβαρή ψυχική αναπηρία και σοβαρές συνοδές διαταραχές συμπεριφοράς στην επαρχία Λάρνακας

Προς Κάθε Ενδιαφερόμενο – Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, διενεργεί διαγωνισμό τη λειτουργία ενός (1) ατομικού προγράμματος παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στην ανεξάρτητη διαβίωση για την εξυπηρέτηση ενός ατόμου με νοητική και σοβαρή ψυχική αναπηρία και σοβαρές συνοδές διαταραχές συμπεριφοράς στην επαρχία Λάρνακας.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για συμμετοχή παρακαλείστε όπως υποβάλετε την προσφορά σας, σύμφωνα με τα πιο κάτω έγγραφα, το αργότερο μέχρι τις 26 Μαρτίου 2024 και ώρα 12:00, στο κιβώτιο προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση: Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 67, 2220, Λατσιά (ισόγειο) ή όπως αποσταλούν στην Αναθέτουσα Αρχή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του Προσφέροντα, να παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής Προσφορών.Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2012 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες