ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τελευταία Νέα


Ανακοίνωση αναφορικά με Επιδοτήσεις Τεχνικών Μέσων
σε πολίτες ηλικίας πέραν των 85 ετών


Ανακοίνωση αναφορικά με Επιδοτήσεις Τεχνικών Μέσων
σε πολίτες ηλικίας πέραν των 85 ετών

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, γνωστοποιεί νέα πρακτική εξέτασης Αιτήσεων Τεχνικών Μέσων, αναφορικά με άτομα που ανήκουν στην πιο πάνω κατηγορία, βάσει της οποίας, θα λαμβάνουν επιδότηση για αγορά Τεχνικών Μέσων, Οργάνων και Άλλων Βοηθημάτων, άτομα τα οποία έχουν αξιολογηθεί από Επιτροπή Αξιολόγησης Αναπηρίας και τους έχει αποσταλεί Ολοκληρωμένο Πόρισμα Αξιολόγησης.

Η πιο πάνω διοικητική πρακτική, τίθεται σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2024._______________________________________________
© 2012 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες